Register
 
SMF - Just Installed!

ทริปเวียดนามใต้ 5 วัน 4 คืน โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัท
Read 5778 times
July 21, 2012, 02:04:47 PM
                                                                HiT & HoT Tour Limited Partnership

                                                        ทริปเวียดนามใต้ 5 วัน 4 คืน โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่

กำหนดการเดินทาง
- 07-11 กค.60 : วันเข้าพรรษา
- 11-15 สค.60 : วันแม่แห่งชาติ
- 01-05 ธค.60 : วันพ่อแห่งชาติ


โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพ (ดอนเมือง) –โฮจิมินห์ – มุยเน่
06.00 น. : เจอกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก
เช็คอินน์ โหลดสัมภาระ ขึ้นเครื่องกับสายการบินแอร์เอเชีย
07.00 น. : ได้เวลาเหรฟ้ามุ่งหน้าสู่นครโฮจิมินห์ TG หรือ Air Asia ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 45 นาที  (เวลาที่เวียดนามเหมือนกับไทย)
09.00 น. :  เดินทางถึงสนามบินโซ่ง่อน (โฮจิมินห์)  พาไปฝากสัมภาระไว้กับโรงแรมใกล้ที่ขึ้นรถบัสไปมุยเน่ แล้วพาไปทานมื้อเช้าที่ภัตตาคารในย่านฟามงู๋หลาว  หลังจากนั้นพาไปชมโบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม ซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปี สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบ NEO ROMAN ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่งดงามสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งนครโฮจิมินห์  ข้ามถนนไปชมไปรษณีย์กลาง สร้างตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศษ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนี่ยล กลับมารับสัมภาระที่โรงแรม11.30 น. :  ออกเดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศ สู่เมืองมุยเน่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชมเศษ แวะทานมื้อเที่ยงที่จุดพักรถระหว่างทาง
18.00 น. :  เดินทางถึงมุยเน่  เข้าที่พัก เป็นโรงแรมธรรมดา ห้องแอร์ พักห้องละ 2-3 คน เก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วก็นำท่านไปทานมื้อเย็น (Seafood) ที่ Canary Beach Resort ห้องอาหารริมทะเลวันที่ 2 : มุยเน่ (White Sand Dune, Red Sand Dune, Fairy Stream)
เช้า  :  หลังอาหารเช้า จะมีรถจี๊ปมารับไปชมทะเลทรายขาว (White Sand Dune) ทะเลทรายที่เป็นเนินสูงกว่า 40 เมตร ซึ่งใหญ่ที่สุดในมุยเน่ ท่านสามารถจ้างรถ ATV ขับพาเที่ยวรอบๆทะเลทรายหรือจะเดินเท้าขึ้นไปก็ได้ ระยะทางประมาณ 1 กม. ให้เวลาถ่ายรูปกันให้จุใจประมาณ 1 ชม. และไปต่อกันที่ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) ท่านต้องเดินถ่ายรูปหรือจะเช่ากระดานสไสเดอร์เล่นกันก็ได้ ไปตกลงราคากันเองเที่ยง : ทานมื้อเที่ยงที่ร้านอาหารใกล้ๆที่พัก แล้วพาท่านแวะถ่ายรูปที่หมู่บ้านชาวประมงกันสักครึ่งชั่วโมง  ปิดท้ายด้วยการเดินย่ำทรายกลางลำธารในหุบโตรก Fairy Stream ซึ่งเกิดจากลำธารน้ำเล็กๆ ที่ไหลผ่านหุบโตรกลึก สูงกว่า 20 เมตร (ตัวโตรกคล้ายๆแพะเมืองผีที่จังหวัดแพร่) ชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่างการเดินในลำธาร สัมผัสความเย็นฉ่ำของสายน้ำกันให้หายร้อน ได้เวลาพอสมควรพากันกลับที่พัก ปล่อยให้อาบน้ำแต่งตัว ตามอัธยาศัย
เย็น : ทานมื้อเย็นด้วยกันที่ร้านอาหารใกล้ที่พัก


   

วันที่ 3 : มุยเน่ - ดาลัท
07.00 น. : ทานมื้อเช้าพร้อมกันที่ร้านอาหารใกล้ที่พัก
08.00 น. : ออกเดินทางสู่เมืองดาลัทด้วยรถบัสปรับอากาศ  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.ครึ่ง
12.00 น. เดินทางถึงเมืองดาลัท เช็คอินน์เข้าที่พัก (โรงแรมทิวลิป) เก็บสัมภาระ แล้วพาท่านไปทานมื้อเที่ยงที่ร้านอาหารหน้าโรงแรม
13.00 น. ปล่อยฟรีสไตล์ ให้ท่านไปเดินช๊อปปิ้ง หรือหาอาหารและขนมอร่อยทานกันที่ Night Market หรือตลาดกลางคืน และก็แยกย้ายกันกลับที่พักวันที่ 4 : เที่ยวในเมืองดาลัท (พระราชวังฤดุร้อน, โบสถไก่, กระเช้าไฟฟ้า, วัดตั๊กลัม, ทะเลสาบเตียนลั่ม, Valley of love, น้ำตกดาทันลา)
07.00 น. : ทานมื้อเช้าพร้อมกันที่ห้องอาหารของโรงแรม แล้วฝากฝากสัมภาระไว้ที่เคาน์เตอร์ของโรงแรม แล้วเตรียมตัวออกไปเที่ยวกัน
08.00 น. มีรถมารับไปเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ Summer Palace หรือพระราชวังบ๋าวได๋ ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียตนาม จากนั้นพาท่านไปชมโบสถไก่  พาไปนั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมทิวทัศน์จากมุมสูงของเมืองดาลัท 
เที่ยง : พาท่านทานมื้อเที่ยง แล้วพาท่านไปชม หุบเขาแห่งรัก (Valley of Love) ปิดท้ายด้วย น้ำตก ดาทันลา (Datanla waterfall)ที่น้ำตกนี้มีรถรางให้ขับรอบน้ำตก (ค่าบัตร = 40000 ดอง ประมาณ 60 บาท) รับรองความสนุกและท้าทาย ไม่ควรพลาด
ได้เวลาพอสมควร พากลับโรงแรม
เย็น :  พาท่านทานมื้อเย็นที่ร้านอาหารหน้าโรงแรม แล้วปล่อยอิสระให้แยกย้ายกันเดินช๊อปปิ้งที่ Night Market กันอีกครั้ง แล้วกลับโรงแรม
23.00 น. เดินทางกลับกรุงไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์ซิตี้ ด้วยรถบัสปรับอากาศ (รถนอน) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม.เศษ นอนในรถกันเลย
วันที่ 5 : โฮจิมินห์  (เก็บตก โอเปร่า เฮ้าท์ , จัตุรัสโฮจิมินห์, ช๊อปปิ้ง ตลาดเบนถัน - บินกลับกรุงเทพ)
06.00 น. : เดินทางถึงโฮจิมินห์  เข้าโรงแรมเก็บสัมภาระ อาบน้ำ แล้วออกไปทานมื้อเช้ากันก่อน หลังอาหารพาท่านไปชมโอเปร่าเฮ้าท์ และไปถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ของลุงโฮที่จัตุรัสโฮจิมินห์ หลังจากนั้นก็ปล่อยให้ท่านช๊อปปิ้งกันที่ตลาดเบนถัน
เที่ยง  :  หามื้อเที่ยงทานกันในตลาดเบนถัน แล้วให้ท่านเดินช๊อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
เย็นๆ  :  กลับที่พัก อาบน้ำแต่งตัว แพ็คกระเป๋า
18.30 น. :  ออกเดินทางสู่สนามบินไซ่ง่อน ด้วยรถแท็กซี่ (4 คนต่อ 1 คัน) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40-50 นาที
19.20 น. :  เช็คอินน์ โหลดสัมภาระขึ้นเครื่อง ด้วยสารการบินแอร์เอเชีย
20.25 น. :  ได้เวลาบินกลับประเทศไทย  ด้วย TG หรือ Air Asia ใช้เวลาบิน 1 ชม.45 นาที
22.15 น. :  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าทริป
สมาชิก 4-5 คน ค่าทริปท่านละ 18500 บาท
สมาชิก 6-7 คน ค่าทริปท่านละ 17500 บาท
สมาชิก 8-10 คน ค่าทริปท่านละ 16900 บาท
สมาชิก 11-14 คน ค่าทริปท่านละ 16500 บาท
หมายเหตุ : รับสมาชิกไม่เกิน 14 คน รถโค้ช 1 คันนั่งได้ 16 คนรวมไกด์

อัตรานี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพ-โฮจิมินห์ สายการบินแอร์เอเชีย
2. ค่ารถรับส่งตลอดรายการ (แท็กซี่ รถบัสนั่ง-นอน(ปรับอากาศ) รถโค้ชชมเมือง รถจี๊ป)
3. ค่าที่พักที่มุยเน่ 1 คืน ดาลัท 1 คืน บนรถนอนอีก 1 คืน ที่พักธรรมดาบรรยากาศดี เป็นห้องแอร์ ห้องละ 2 ท่าน
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ รวมถึงค่านั่งกระเช้าไฟฟ้า
5. ค่าอาหาร 12 มื้อ ตั้งแต่มื้อเช้าที่โฮจิมินห์ จนถึงมื้อเย็นที่โฮจิมินห์ วันสุดท้าย ก่อนบินกลับ
6. ค่าน้ำดื่มติดตัว คนละ 1 ขวดต่อวัน
7. ค่าตัวผู้นำทริปจากเมืองไทย 1 คน
8. ค่าตัวไกด์เวียตนาม
9. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท

หมายเหตุ : อ้ตรานี้ ค่าตั๋วแอร์เอเชีย ณ วันที่จองต้องไม่เกิน 4700 บาท ถ้าค่าตั๋วเกินกว่านี้ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มส่วนที่เกินมา

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าขับรถรางที่น้ำตกดาทันลา
- ค่าเช่าสไลเดอร์บอร์ดเล่นที่ White Sand Dune & Red Sand Dune
- ค่านั่งรถ ATV ที่ ทะเลทรายขาว
- ค่าทิปไกด์และคนขับรถที่เวียตนาม
- ค่าเครื่องดื่มตามโรงแรมในตู้เย็น และเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่บริษัทจัดหาให้ ท่านต้องชำระเอง
- ค่าน้ำหนักโหลดใต้เครื่อง เราจองไฟร้ทแบบไม่รวมค่าโหลดกระเป๋าให้ท่าน ท่านมีสิทธิหิ้วกระเป๋าขึ้นเครื่องได้คนละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกินคนละ 7 กก.
   ถ้าสัมภาระท่านเกินกว่า 7 กก. ท่านต้องซื้อน้ำหนักเอง
การจองทริป
โอนเงิน 7000 บาท ก่อนเดินทาง 1 สัปดาห์ พร้อมสแกนสลิปโอนเงินส่งมาทางอีเมลล์ : s_pond2010@hotmail.com
หรือ Lind ID : sk_pond135      พร้อมสแกนหน้าพาสปอร์ตส่งทางอีเมลล์เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน
รายละเอียดในการโอนเงิน
ศิริพร  ซุยกิม
ธนาคารไทยพานิชย์  สาขาเซียร์ รังสิต
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ บ/ช : 364-250881-0
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ บ/ช : 981-9-25162-1

การชำระค่าทริปส่วนที่เหลือ ก่อนวันเดินทาง 15 วัน

การยกเลิกทริป
ยกเลิกหลังจากจองตั๋วแล้ว  ถ้าเป็นตั๋วโปรจะได้เงินคืนเฉพาะภาษีน้ำมัน แต่ถ้าเป็นตั๋วราคาปรกติ จะได้เงินคืนตามกฎของแอร์เอเชีย
ส่วนค่าทริป ถ้ายกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันคืนค่าทริปที่เหลือทั้งหมด
ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เช่นค่าจองโรงแรม ตั๋วรถทัวร์
สิ่งที่ต้องเตรียม
- กล้องถ่ายรูป พร้อมที่ชาร์จแบ็ตเตอรี่ แบตสำรอง เอสดีการ์สำรอง
- ของใช้ส่วนตัว ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน หมวกอาบน้ำ ครีมกันแดด
- แจ็คเก็ตกันหนาว หมวกไหมพรมกันหนาว (ที่ดาลัทอากาศหนาวเย็นทั้งปี เพราะตั้งอยู่ในที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมาก
- หมวกกันแดด ที่ทะเลทรายมุยเน่ แดดแรง ควรพกหมวกปีกกว้างกันแดดได้ดีไปด้วย
- รองเท้ารัดส้น สำหรับเดินลุยทะเลทราย
- เสื่้อกันฝน
- แว่นกันแดด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : คุณศิริพร : 092-4341166, 081-8183286
Line ID : sk_pond135      อีเมลล์ : s_pond2010@hotmail.com   ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06268

HiT & HoT Tour Limited Partnership                                    www. easy-on-tour.com

                 
« Last Edit: May 01, 2017, 01:02:26 AM by ontouradmin »

Logged


* September 02, 2012, 08:58:55 AM
#1
พร ออกทริปเวียดนามใต้อีกีครั้งเมื่อไหร่บอกด้วยนะคะ พี่กับเพื่อนอีก 2 คนอยากจอยทริปด้วยค่ะ
เห็นรูปทะเลทรายมุยเน่ แล้วอยากไปเดินย่ำมานานแล้ว
« Last Edit: December 07, 2014, 09:47:28 PM by ontouradmin »

Logged


August 12, 2014, 03:07:42 PM
#2
ถ้ามีลูกค้าจองทริปเข้ามาจะแจ้งให้ทราบจ้า
« Last Edit: December 07, 2014, 09:47:42 PM by ontouradmin »

Logged