Author Topic: รับทำวีซ่าพม่า (Myanmar Visa service)  (Read 11315 times)

ontouradmin

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Posts: 153
 • Activity:
  1%
  • View Profile
  • http://easy-on-tour.com

รับทำวีซ่าพม่า (Myanmar Visa service)

อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้สถานทูตพม่า ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า
วีซ่าท่องเที่ยว
*วีซ่าท่องเที่ยวธรรมดา  ค่าธรรมเนียม 810 บาท ใช้เวลา 7+1 วัน (เช่นยื่นจันทร์นี้ รับเล่มคืนจันทร์หน้า)
*วีซ่าท่องเที่ยว 2 วัน  ค่าธรรมเนียม 1035 บาท ยื่นวันนี้ รับเล่มคืนพรุ่งนี้เย็น
*วีซ่าท่องเที่ยวด่วน 1 วัน  ค่าธรรมเนียม 1260 บาท ยื่นเช้า-รับเย็น (ภายในวันเดียว)

หมายเหตุ : สถานทูตพม่าเพิ่งออกกฏใหม่ ถ้ายื่นวีซ่าท่องเที่ยวธรรมดาผ่านเอเย่นซี่ ต้องใช้เวลา 8 วัน
แต่ยื่นวีซ่าธุรกิจแบบธรรมดา ยังเป็น 3 วันเหมือนเดิมค่ะ


หมายเหตุ : ท่านใดที่มีปกหนังหรือปกพลาสติกสีต่างๆสวมทับพาสปอร์ต กรุณาถอดออกก่อนส่งเล่มพาสปอร์ตมาให้นะคะ เพราะสถานทูตพม่าจะถอดคืนทุกเล่ม ยกเว้นซองพลาสติกใส กลัวจะลืมคืนให้ท่านค่ะ

วีซ่าธุรกิจ
*วีซ่าธุรกิจ แบบ Single ใช้เวลา 3 วันทำการ ค่าธรรมเนียมคนละ 1440 บาท
*วีซ่าธุรกิจ แบบ Single ใช้เเวลา 2 วันทำกาำร ค่าธรรมเนียม = 1780 บาท
*วีซ่าธุรกิจ แบบ Single ด่วนวันเดียวยื่นเช้า เย็นรับเล่มคืน ค่าธรรมเนียม = 2115 บาท (ต้องโชว์ตั๋วเครื่องบิน)
*วีซ่าธุรกิจ แบบ Multiple (เข้า-ออกพม่าได้หลายครั้ง) ใช้เวลา 3 วัน ทำการค่าธรรมเนียม 7200 บาท
*วีซ่าธุรกิจ แบบ Multiple ใช้เเวลา 2 วันทำกาำร ค่าธรรมเนียม = 7540 บาท
*วีซ่าธุรกิจ แบบ Multiple ด่วนวันเดียว ยื่นเช้า เย็นรับเล่มคืน ค่าธรรมเนียม = 7875 บาท


ค่าบริการ (service charge) ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิก
สมาชิก 1 ท่าน 1000 บาท
สมาชิก 2 ท่าน ท่านละ 550 บาท
สมาชิก 3 ท่าน ท่านละ 400 บาท
สมาชิก 4 ท่าน ท่านละ 350 บาท
สมาชิก 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 300 บาท

หมายเหตุ : ทำวีซ่าด่วนวันเดียว เพิ่มค่าบริการ = 200 บาท ต่อคน ถ้าทำเป็นกรุ๊ปก็เพิ่มค่าบริการ = 200 บาทต่อกรุ๊ปค่ะ

หมายเหตุ :
***อัตราค่าบริการ & ค่าธรรมเนียมสำหรับลูกค้าไทยและต่างชาติเท่ากันค่ะ
***รับทำวีซ่าทั้งคนไทยและต่างชาติ


เอกสารที่ใช้ประกอบการทำวีซ่าท่องเที่ยว
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้วจำนวน 2 รูป ฉากหลังสีอ่อน
- พาสปอร์ตตัวจริง เหลืออายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
- สำเนาพาสปอร์ต 1 หน้า
- แบบฟอร์มขอวีซ่า (กรอกรายละเอียดส่วนตัวให้เรียบร้อยแล้ว)
- ใบประวัติการทำงาน (Work of History) กรอกประวัติการทำงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ให้เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ
วีซ่าธุรกิจ ต้องมีจดหมายรับรองหรือจดหมายเชิญจากหน่วยงานและใบ Certification จากบริษัทหรือหน่วยงานเป็นภาษาพม่าแนบมาด้วย

ถ้าไม่มีแบบฟอร์มวีซ่าและแบบฟอร์มประวัติการทำงาน กรุณาแจ้งด้วย จะส่งไปให้

ชื่อ ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร
ศิริพร  ซุยกิม
804/116  ริเวอร์ปาร์ค คอนโดเทล บี
ค. คูคต  อ. ลำลูกกา ปทุมธานี 12130

กรณีนัดไปรับหรือส่งพาสปอร์ต เราคิดค่าเดินทางเที่ยวละ 100 บาทต่อครั้งนะคะ ต้องอยู่บริเวณรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดิน
กรณีที่ต้องการให้ส่งพาสปอร์ตกลับทางไปรษณีย์ ถ้าไม่เกิน 5 เล่มคิดค่าส่ง 100 บาท ถ้ามากกว่า 5 เล่มคิดค่าส่งตามจำนวนเล่ม  5 เล่ม = 100 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ (contact)
คุณศิริพร เบอร์โทร : 081-8183286, 092-4341166  อีเมลล์ : s_pond2010@hotmail.com


www.easy-on-tour.com   :   HiT & HoT Tour Limited Partnership
« Last Edit: September 23, 2014, 09:21:29 PM by ontouradmin »